Maartje Burghgraef
Directeur-bestuurder TeamAlert
TeamAlert is dé expert op het gebied van jongeren en gedragsverandering en zet zich al sinds 2000 in om het aantal jonge verkeersslachtoffers in Nederland terug te dringen.

Nelly Vollbregt
Voorzitter VVS
Nelly Vollebregt is voorzitter van VVS Vereniging Verkeersslachtoffers.
“Als voorzitter van VVS maakt ik me sterk voor het verder terugdringen van het aantal doden en gewonden in het verkeer.”

Peter van der Knaap
Directeur SWOV
De missie van SWOV: met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de verkeersveiligheid. En daarmee ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden!

Alphons Knuppel
Waarnemend Directeur Veilig Verkeer Nederland 2
De missie van VVN: Iedereen veilig over straat

Jurgen Surstedt
Senior Manager Merkmanagement Interpolis
Samen met alle automobilisten van Nederland gaan we het aantal verkeersongevallen met minimaal 25% verlagen. Wij geloven dat het kan!

Rene Voets
Senior Manager Marktmanagement Particulier Interpolis
Samen met alle automobilisten van Nederland gaan we het aantal verkeersongevallen met minimaal 25% verlagen. Wij geloven dat het kan!

Bekijk onze missie